Ansökan om autogiro

Så här ansöker du om autogiro

För att anmäla autogiro väljer du det bolag hos oss som du hyr av. Uppgift om det ser du på din hyresavi. Fyll sedan i dina uppgifter och skicka blanketten till oss elektroniskt. OBS! Du behöver e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation så gör du ístället på följande sätt.

Skriv ut autogiroblanketten nedan, fyll i dina uppgifter, skriv under och lämna till oss.

OBS! det är viktigt att du väljer den autogiroblankett nedan som avser det bolag hos oss som du hyr av. Uppgift om det ser du på din hyresavi.

« Tillbaka