GDPR

Dataskyddsförordningen

I närmare 20 år har personuppgiftslagen, PUL, styrt hur och vem som får hantera personuppgifter.
Den 25 maj 2018 träder nya regler i kraft – GDPR.

Det är viktigt för oss på Hyreshuset att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi använder den information som du lämnar till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. De personuppgifter som du lämnar till oss används för att kunna hjälpa dig att hitta en lägenhet hos oss eller för att fullfölja det avtal som vi har med dig, såsom hyresavisering, hyresförhandlingar osv.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur de behandlas. En sådan ansökan görs skriftligen.

Läs vår personuppgiftspolicy här.

« Tillbaka