Huskurage

Mot våld i hemmet

I april 2017 antog vi policyn Huskurage. Policyn sitter uppe i alla våra trapphus.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning.

Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200.000 barn i Sverige i hem med våld. Det är vart tionde barn som lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg.

Vi vill förhindra våld i hemmet genom att grannar agerar. Det kan vara livsavgörande att agera direkt när något sker i huset där vi bor eller vistas. Med hjälp av huskurage vill vi bidra med ökad trygghet för alla boende i Hyreshusets bostäder.

Läs mer om Huskurage här.

« Tillbaka