Hyresgästenkäten 2018

Resultatet från årets NKI-undersökning är här. 
projekt/tumme2

Under sommaren 2018 genomfördes Hyreshusets första kundundersökningen i syfte att mäta hur nöjda hyresgästerna är med Hyreshuset som hyresvärd. Resultatet blev ett NKI (Nöjd Kund Index) på 75,7 %.  

Enkäten gick ut till alla bostadshyresgäster vilket är 1050 stycken och svarsfrekvensen var hög, 68,3 %. 

-Vi är otroligt glada över den höga svarsfrekvensen och det fina resultatet. Vi hade inte vågat hoppas på att så många skulle svara på enkäten eftersom det är första gången vi gör den. Men tack vare engagerade hyresgäster och en bra insats av våra medarbetare fick vi en hög svarsfrekvens. Det ger oss en bra grund i vårt pågående arbete med resultatet, säger Susanne Staf, VD på Hyreshuset.  

Inom flera områden var resultatet mer än godkänt, bland annat när det gäller att ta kunden på allvar och ge hjälp när det behövs. Frågan om ”att anmäla felet” visade sig ha nöjda hyresgäster med 90,1 %.

– Att våra hyresgäster är så nöjda känns väldigt roligt. Vi hoppades så klart på att våra hyresgäster trivs med oss som hyresvärd och resultatet är ett bra kvitto på det. Vi är redan igång med att följa upp det som framkommit i kundundersökningen och det tror vi såklart kommer att göra att kundnöjdheten ökar på lång sikt, säger Susanne Staf. 

Hyreshuset har haft en heldagsworkshop tillsammans med AktivBo, som genomförde kundundersökningen, där man gick igenom svaren från undersökningen och satte upp en tydlig handlingsplan. Hela personalen på Hyreshuset engagerades i workshopen för att ta fram konkreta åtgärder som skall utföras framöver. Exempel på åtgärder som togs fram är att byta ut trapphus- och källarbelysning till automatisk LED-belysning, cykelrensningar, städning i allmänna utrymmen, bättre information samt se över utemiljöerna.

-Vi tycker det är viktigt att våra hyresgäster känner att det händer något efter kundundersökningen. Därför har vi tagit fram några konkreta förbättringar för varje fastighet som kommer att utföras inom snar framtid (under våren/sommaren 2019). Bland annat kommer samtliga fastigheter få ny fin trapphustavla med förbättrad information. Information om vilka förbättringar som kommer utföras sitter uppsatt i respektive trapphus, säger Susanne Staf.  

Utifrån Hyreshusets vision ”Vi skapar boende som gör skillnad” är policyn Huskurage viktig. Huskurage är en metod för att grannar ska veta hur de ska agera vid misstanke om våld i nära relation. Hyresgästernas vetskap om Huskurage mättes i kundundersökningen och 62,4 % känner till policyn och 75,8 % svarade att man skulle agera vid misstanke om våld i nära relation. 

-Det värmer i hjärtat att så många av våra hyresgäster tycker att detta är en viktig fråga och skulle kunna tänka sig att agera. Vi vill såklart att alla våra hyresgäster ska veta hur de ska agera och det kommer vi fortsätta att arbeta med genom utbildning. Som en följd av resultatet i kundundersökningen hade vi i november en föreläsning om våld i nära relation med Huskurages grundare Peter Svensson. Det var ett mycket uppskattat initiativ, säger Susanne Staf.  

« Tillbaka