Hyresgästenkäten 2021

projekt/tumme

Tillsammans med Aktiv Bo genomförde Hyreshuset en kundundersökning 2021. Syftet är att mäta hur nöjda våra hyresgäster är med Hyreshuset som hyresvärd. Enkäten delades ut den 3 maj och pågår fram till den 10 juni 2021. Era svar ligger till grund för vårt framtida arbete. 2018 genomfördes första kundundersökningen. Resultatet blev då ett NKI (Nöjd Kund Index) på 75,7. Resultatet för 2021 års kundundersökning innebar en ökning med 5,8 enheter till NKI (Nöjd kund Index) på 83,5 där 100 är max. 

« Tillbaka