Kvarteret RATTEN

En plats att känna sig hemma på
projekt/img-0185
projekt/odderg1
projekt/odderg2
projekt/img-0185
projekt/odderg1
projekt/odderg2

Kvarteret ratten består av adresserna Oddergatan 46-40 samt rönngatan 7 och har varit i vår ägo sen 2013. Vid förvärvningen så var området slitet med dåliga fasader och fönster. Trasiga balkonger och dåliga tak. Områdena runt husen, Lekparker och allmänområden var eftersatta i behov av renovering. 

  • 2015  Tog vi vårt första steg då vi startade med att byta fasad, balkonger, fönster, tak, ytterdörrar och måla trapphusen på Rönngatan 7. 
  • 2016  Fortsatte vi att göra samma typ av renovering på Oddergatan 40 
  • 2017  Började vi vårt arbete med att göra samma typ av renoveringar på resterande hus. Samt att vi påbörjade planering av innergårdar. 
  • 2018  Slutförs husrenoveringarna på Oddergatan 38-40 
  • 2019  Arbetet med innergården och allmänområden påbörjas och avslutas senast under hösten 

Våra tankar och idéer med området är att det ska bli en plats där man känner sig trygg, dit folk från kringområdena kommer och leker och umgås. En plats att känna sig hemma på. 

« Tillbaka