Kvarteret VILJAN

En plats att känna sig hemma på
projekt/img-0185
projekt/odderg1
projekt/innerg-rden-odderg-36-2019-05
invigning kv.viljan/34.invigning-viljan
invigning kv.viljan/41.invigning-viljan
invigning kv.viljan/55.invigning-viljan
invigning kv.viljan/76.invigning-viljan
projekt/img-0185
projekt/odderg1
projekt/innerg-rden-odderg-36-2019-05
invigning kv.viljan/34.invigning-viljan
invigning kv.viljan/41.invigning-viljan
invigning kv.viljan/55.invigning-viljan
invigning kv.viljan/76.invigning-viljan

Kvarteret VILJAN består av adresserna Oddergatan 36-40 samt Rönngatan 7 och har varit i vår ägo sen 2013. När vi övertog området, var det slitet med dåliga fasader och fönster. Trasiga balkonger och dåliga tak. Områdena runt husen, lekparker och allmänområden var eftersatta i behov av renovering. 

  • 2015  Tog vi vårt första steg då vi startade med att byta fasad, balkonger, fönster, tak, ytterdörrar och måla trapphusen på Rönngatan 7. 
  • 2016  Fortsatte vi att göra samma typ av renovering på Oddergatan 40 
  • 2017  Började vi vårt arbete med att göra samma typ av renoveringar på resterande hus. Samt att vi påbörjade planering av innergårdar. 
  • 2018  Slutförs husrenoveringarna på Oddergatan 38-40 
  • 2019  Arbetet med innergården och allmänområden påbörjas och avslutas senast under hösten. Kvarteret byter namn från "Ratten" Till Kv. Viljan. Den 12 september har vi invigning av innergården tillsammans med hyresgäster och samarbetspartners. 
« Tillbaka