Miljö

Läs om vårt miljöarbete, hur du som hyresgäst ska sopsortera och hur du kan spara energi.

Sopsortering

Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Läs om varför och hur vi sorterar sopor i våra miljöhus

Sopsortering

I fastighetens sopkärl får enbart hushållssoporna kastas.  Övriga sopor såsom tidningar, glas, metall, glödlampor, batterier mm skall sorteras och kan lämnas på kommunens återvinningsstationer. Hitta din närmsta återvinningsstation.

Genom att sortera dina sopor väl kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Under april 2016 startade sorteringen av matavfall i gröna påsen för alla hushåll och verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.Vi tillhandahåller Gröna påsar i tvättstugan till respektive fastighet. Undantag är Fredsgatan 26 och Drottninggatan 8, där påsarna tillhandahålls i källargången. Det går också bra att hämta nya påsar på återvinningscentralen.

Läs mer om Gröna påsen på Sörmland Vattens hemsida.

Energispartips

Varje dag använder du en hel del energi och vatten i hemmet. När du duschar, kokar kaffe, lagar mat, tänder lampor, diskar och tvättar. Genom att göra medvetna val kan du minska din påverkan på miljön samtidigt som du sparar pengar. 

Har du t.ex. en läckande kran eller en rinnande toalettstol är det väldigt viktigt att du felanmäler det till oss. 

Tillbaka
« Tillbaka