Persienner

Persienner ingår inte i våra lägenheter. Däremot händer det att den som flyttar väljer att lämna kvar persiennerna.

Har du någon persienn som är trasig eller går sönder vänder du dig till en persiennfirma. Det gäller även markiser.

INSTALLATION SKA VARA FACKMANNAMÄSSIG

Det är tillåtet att montera persienner i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Däremot är det inte tillåtet att montera upp en markis utan vårt skriftliga tillstånd. Tänk på att du själv betalar alla åtgärder.

« Tillbaka