Trygghet & trivsel

Det är viktigt för oss att du som bor hos oss känner dig trygg och säker både hemma och utomhus.

Störningar

En trygghet med att bo i hyreshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse.

Alla människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor medan andra gillar morgonen bäst.

För att det ska vara trivsamt för alla olika människotyper krävs det att man tar hänsyn till varandra. Både i den egna lägenheten och i övriga utrymmen i fastigheten. Du ska givetvis kunna röra dig normalt i lägenheten utan att vara rädd för att störa grannen.

Sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar ska man undvika störande aktiviteter, som borrning, spikning eller musik på hög ljudvolym. Det är viktigt att du visar hänsyn dygnet runt, eftersom det finns de som arbetar nattetid och då sover på dagtid.

Om du blir störd så är det bäst att först ta kontakt med grannen direkt. Om störningarna fortsätter eller du känner obehag att kontakta den störande grannen så kontaktar du oss på Hyreshuset.

Några exempel kan vara;

  • Musik på mycket hög volym.

  • En hund som skäller högt och länge.

  • Någon som ofta duschar eller tappar upp vatten mitt i natten.

  • Någon som borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.

  • Någon som användet tvättmaskinen nattetid.

Informera dina grannar
Vi rekommenderar att du förvarnar dina grannar om du ska ha fest eller om du kanske ska sätta upp tavlor sent någon kväll. Om det hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet är det bra om ni diskuterar er fram till en lösning som passar alla.

Dina gäster - ditt ansvar
Tänk på att du även ansvarar för om dina gäster stör. Både i lägenheten, i trapphuset, ute på gården osv.

Störningsjouren - om inget annat hjälper
Om störningen är kraftig och inträffar efter kontorstid så kan du ringa jouren på 0150-780 25 och välj jourärenden.

Beskriv vad som händer och vem som stör dig, ditt namn, adress och telefonnummer. När vi får in anmälningar noterar vi vad som orsakat störningen och när den inträffade. Anmälningarna samlas sedan hos oss och därefter kan vi agera. Vi lämnar aldrig ut namn eller adress på den som anmält en störning. Vid konstaterad störning debiteras den störande hyresgästen vad utryckningen kostar.

Rökning

Från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:

  1. Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.

  2. Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. Som hyresvärd ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna.

Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källargångar etc. Kostnader för sanering av rökskadad/rökpåverkad lägenhet debiteras hyresgäst vid avflyttning. Vid rökning på balkong/altan skall hänsyn tas till grannar. Fimpar kastas självklart inte på backen.

Tillbaka
« Tillbaka