Utanför lägenheten

Här kan du läsa om gemensamma utrymmen, cykel & barnvagnsförvaring, grillning, tvättstuga och regler i tvättstugan.

Här hittar du information om gemensamma utrymmen, tvättstugan, och andra saker som gäller den yttre miljön i ditt område.

Gemensamma utrymmen

TRAPPHUS

Hjälp till att hålla trapphuset fritt från onödiga föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal.

Ställ därför cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset.

HISS

Det är viktigt för alla att hissen fungerar som den ska. Anmäl alltid hissfel så snart som möjligt till oss.

CYKLAR OCH BARNVAGNAR

Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus eftersom de står i vägen vid städning och blockerar vid utrymning eller sjuktransporter.

Använd därför anvisat utrymme om sådant finns.

GÅRDEN

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar, och även en bra lekplats för dina barn.

BILFRIA GÅRDAR

På gårdarna är biltrafik inte tillåten. Självklart har ambulans, brandkår, polis och andrautryckningsfordon rätt att köra in på gården.

KLOTTER

Att sanera klotter är dyrt och kostnaden drabbar i förlängningen tyvärr dig som bor hos oss. Om du ser någon som klottrar är vi tacksam om du hör av dig till oss. När klotter upptäcks sanerar vi efter att vi har fotograferat och polisanmält det.

HUSDJUR

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller mycket är störande för grannarna. Katter och hundar ska alltid vara kopplade.

GRILLA

Det är inte tillåtet att ställa en egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Det gäller även skogs- och markytor. Du får heller inte grilla på din balkong eller uteplats eftersom det osar in till grannarna och grillen kan utgöra en brandrisk.

Tvättstuga

TVÄTTSTUGA  - ETT RENT NÖJE

Tvättstugan är en viktig plats i huset. För trivseln i tvättstugan är det viktigt att du städar efter dig när du är klar med ditt tvättpass. I tvättstugan finns städutrustning att låna.

Torka av golv, maskiner, tvättmedelsfack och bänkar när du är klar

Ta bort ludd i luddfiltret i torktumlaren och torkrum.

Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning

Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen

Stäng fönster och slå av strömbrytare på maskinerna. Se till att dörren går i lås. Ta med dig tvättstugecylindern hem till lägenheten om du inte bokar ett nytt pass direkt.

Meddela oss på Hyreshuset om det är något som inte fungerar. Något som är självklart är att respektera de tider som är bokade av andra, använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.

TVÄTTSTUGEREGLER

Många är allergiska och därför är det inte tillåtet att röka i tvättstugan. Husdjur får inte följa med in i tvättstugan. Barn får inte vistas i tvättstugan utan en vuxens sällskap.

Öppettider
Måndag - Söndag 07:00 - 21:00, fördelat på 3 st. tvättpass.

Övrig tid är tvättstugan strömlös och det går således inte att tvätta.

Bokning av tid
Boka önskad tid med din tvättstugecylinder på tavlan i gången utanför tvättstugan. Avboka din tid vid förhinder.

Man får inte tvätta då andra bokat tid.

Kom ihåg att ta bort din tvättstugecylinder så att andra hyresgäster kan tvätta.

Tvättmaskinerna
Stoppa inte i för mycket tvätt – risken finns att tvätten inte blir ren och att maskinerna tar skada. Överdosera inte sköljmedel eller tvättmedel. Tänk på naturen och använd miljömärkta tvätt- och sköljmedel.
Tvätta bygel-BH i tvättpåse, töm fickor från småsaker.
OBS! Det är absolut förbjudet att bleka och färga textilier i maskinerna.

Torkskåp & Torkrum
För mycket tvätt = lång torktid

Torktumlare
För hög värme och lång torktid sliter på och krymper tvätten. Gör rent ludd/dammfiltret efter varje gång du använt torktumlaren.

Felanmälan
Kontakta oss om det är fel på något i tvättstugan.  Telefon:0150-780 25 (val 1).

Tillbaka
« Tillbaka