Värme/ventilation

Våra hus är anslutna till Katrineholms fjärrvärmenät, via Tekniska verken.

Det innebär att uppvärmt vatten transporteras genom stora ledningar fram till husen och pumpas upp till elementen i lägenheterna.

VÄRME

Våra hus är anslutna till Katrineholms fjärrvärmenät, via Tekniska verken. Det innebär att uppvärmt vatten transporteras genom stora ledningar fram till husen och pumpas upp till elementen i lägenheterna.

Tillsammans med ventilationen skapar värmesystemet ett bra inomhusklimat.

ATT TÄNKA PÅ

Vädra snabbt och effektivt genom tvärdrag i cirka fem minuter varje dag.

Låt inte balkongdörrar och fönster stå på glänt. Det kyler ner lägenheten.

Kontrollera att balkongdörr och fönster är tätade.

Placera inte möbler framför elementen. Då hindras luftcirkulationen.

VENTILATION

I din lägenhet finns ventiler som gör att frisk luft kommer in i lägenheten samtidigt som använd luft vädras ut.

LUFT UT

Genom de så kallade frånluftsventilerna i din lägenhet vädras den använda luften ut. Ventilerna sitter vanligen i kök och badrum. Du kan kontrollera att ventilationen fungerar genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper över ventilen. Om papperet sitter kvar så fungerar ventilen bra.

LUFT IN

Genom de så kallade tilluftsventilerna kommer frisk luft in i din lägenhet. Tallriksventiler, vädringsluckor och springventiler är några vanliga typer. De är ofta placerade uppe vid taket eller bakom elementen. Ventilerna är fast inställda och får inte ändras - då blir det obalans i ventilationen.

RENGÖR VENTILERNA

Du bör ta ner och tvätta ventilerna minst två gånger om året. Gamla ventiler kan vara svåra eller omöjliga att lossa. Dessa rengör du genom att peta fram dammet med en krokad ståltråd. Därefter kan du dammsuga och torka av ventilen.

KORSDRAG

Bästa sättet att snabbt bli av med fukt och förorenad luft är att vädra. Fem minuters korsdrag brukar räcka.

BLI AV MED MATOS

Öppna ett fönster i angränsande rum och ha dörren till köket stängd. Luften sugs då in i köket genom springan i dörren. På detta sätt tar köksventilen hand om matoset. Det är inte tillåtet att vädra lägenheten genom dörren till trapphuset.

« Tillbaka