Vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring ditt boende.

Hyra

Klicka på frågan för att läsa svaret

När kommer hyresavin?

Vi skickar ut fakturan månadsvis. Utskicket görs omkring den 5:e i månaden. Hyran betalas alltid i förskott och ska vara Hyreshuset tillhanda senast den sista i månaden.

Jag hittar inte min hyresavi

Mina sidor hittar du alltid din hyresfaktura

KAN JAG BETALA HYRAN MED E-FAKTURA?

Ja, E-faktura anmäler du till via din internetbank.

JAG HAR INTE FÅTT MIN HYRESAVI ELLER JAG HAR TAPPAT BORT MIN HYRESAVI, HUR GÖR JAG?

Om du inte kan hitta din hyresavi kan du alltid logga in på Mina sidor. Där kan du se fakturan i sin helhet med all information som du behöver, såsom OCR-nummer, belopp och förfallodatum. Fakturan finns som pdf-fil och du kan själv välja att skriva ut den. Vill du ha den utskriven hos oss kostar det 50 kr per pappersutskrift.

JAG HAR FÅTT ETT INKASSOKRAV, HUR GÖR JAG?

Om du har fått ett inkassokrav innebär det att vi inte har fått din inbetalning för en förfallen hyra eller direktfaktura. Betala omgående in det belopp som kravfakturan visar, till rätt bankgironummer, vilket framgår av inkassokravet. Betalas inte beloppet in i tid kommer kravet gå vidare till Kronofogden. Det är viktigt att du kontaktar oss omgående om du har någon invändning på kravet.

Bostadssökande

Klicka på frågan för att läsa svaret

HUR FUNGERAR ERT KÖSYSTEM?

Vi har inget kösystem på det sätt att du samlar poäng per dag. För att hyra lägenhet hos oss krävs det att du uppfyller våra hyreskrav. Läs mer här

HUR FUNGERAR BOSTADSUTHYRNINGEN?

Uppsagda lägenheter publiceras på vår hemsida och ligger publicerade till ett visst datum eller till ett visst antal ansökningar registrerats.

HAR NI NÅGRA LEDIGA LÄGENHETER?

De lägenheter som vi har lediga ligger publicerade på vår hemsida under sök ledigt. Om du är intresserad av någon av våra lägenheter registrerar du dig som sökande på hemsidan. Det gör du gör under Mina sidor och registrera dig. Ditt personnummer är ditt användarnamn och din inloggningskod blir den kod som du själv väljer. Tänk på att det ska vara mellan 6-20 tecken, bokstäver och siffror.

JAG HAR ANMÄLT INTRESSE PÅ EN LÄGENHET MEN HAR INTE FÅTT NÅGOT SVAR

En lägenhet ligger publicerad på hemsidan fram till ett visst slutdatum, vilket framgår under informationen om den lägenhet som har du klickat dig in på. När vi publicerar en lägenhet sätter vi även en viss gräns för hur många sökande den lägenheten får ha, vilket ibland kan göra att lägenheten avpubliceras tidigare än slutdatumet.

När lägenheten avpubliceras behandlar våra uthyrare den så fort som dem har möjlighet. I det steget väljs det ut i regel tre stycken som blir erbjuden visning. Urvalet görs utifrån våra uppställda hyreskrav. För den som blir erbjuden visning utgår det ett mail med information om kontaktuppgifter för visning. För den som inte blir erbjuden visning kan det utläsas i statusen under den intresseanmälda lägenheten att du inte har blivit erbjuden visning för det objektet.

Du kan alltid följa status på lägenheter under ”intresseanmälningar” på ”mina sidor” och längst ned under lägenheten står det aktuell status.

VARFÖR BLIR JAG INTE ERBJUDEN EN LÄGENHET?

Vi använder oss inte av något kösystem utan vi utgår ifrån våra hyreskrav, när vi tillsätter hyresgäster till våra lägenheter. Hyreskraven kan du läsa om här. Vi har ett stort antal registrerade sökande och många som uppfyller våra hyreskrav, därav är konkurrensen stor.

VARFÖR KAN JAG INTE REGISTRERA MIG/LOGGA IN?

För att kunna registrera dig och skapa ett konto hos oss måste du ha ett personnummer och en giltig mailadress. Lösenordet som du själv skapar ska vara mellan 6 - 20 tecken, bokstäver och siffror. Du kan även logga in med ditt personnummer och bank-id. Om du har problem med att logga in och du redan har skapat ett konto på vår hemsida, kan det vara så att du inte har gjort någon aktiv uppdatering av dina ansökningsuppgifter under det senaste halvåret. Det innebär att du automatiskt tas bort ifrån vårt system. Du måste därmed registrera dig på nytt och skapa ett nytt konto. Det kommer upp en varning om att du måste uppdatera dina ansökningsuppgifter på ”mina sidor” när du loggar in och det börjar närma sig 6-månadersgränsen. Detta får du även mail om. Ibland kan det fungera bättre att registrera sig på en dator än på en mobil eller surfplatta. Om du ändå inte kan registrera dig eller logga in kontakta oss.

HUR GÖR JAG NÄR JAG TAPPAT BORT ELLER GLÖMT MITT LÖSENORD?

Klicka på ”Glömt lösenordet” så skickas det till den e-postadress du angav när du registrerade dig. Du kan även logga in med bank-id.

MÅSTE JAG AKTIVERA MIG SOM SÖKANDE IGEN EFTER ATT JAG HAR FÅTT EN LÄGENHET?

Efter att du har fått en lägenhet måste du aktivera din intresseanmälan på ”mina sidor”. Från ditt kontraktsdatum är du spärrad från att göra nya intresseanmälningar i 12 månader.

Flytta

Klicka på frågan för att läsa svaret

Jag vill säga upp min lägenhet, hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är alltid 3 månader. Uppsägningen sker enklast via Mina sidor  och Bank-ID. Uppsägning kan också ske skriftligen antingen med vår blankett eller per mail. Om det finns flera personer på kontraktet ska samtliga kontraktsinnehavare skriva på uppsägningsblankett.

Vad gäller för uppsägning vid dödsfall? 

Vid dödsfall gäller 1 månad uppsägningstid, om uppsägning sker inom 1 månad från det att hyresgästen avlidit. Därefter gäller 3 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning ska följande finnas: 1. Underskrift på uppsägningen från samtliga i dödsboet alternativt en av dödsbodelägarna med fullmakt att företräda hela dödsboet. 2. Telefonnummer till den som har tillgång till lägenheten. 3. Bifogad dödsattest med släktutredningskap. Vid dödsfall ska särskild uppsägningsblankett användas.

Jag vill ha bredband – hur gör jag?

Här kan du läsa mer om bredband i våra fastigheter. 

Hur säger jag upp lägenheten?

Hyresavtalet är en juridisk handling. När du vill säga upp ditt kontrakt måste du göra det skriftligen. Uppsägningen ska undertecknas av alla som står på kontraktet.

Hur lång är uppsägningstiden?

Alla hyreskontrakt har tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi fått din uppsägning. Om vi till exempel får din uppsägning den 10 maj räknas uppsägningstiden från den 1 juni och hyreskontraktet upphör då att gälla den 31 augusti.
Även eventuella sidoavtal som förråd, garage-, eller parkering sägs upp till samma datum som lägenhetsavtalet.

Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid. Då måste dock uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit. Annars gäller de vanliga tre månaderna.
För att uppsägningen av dödsboet ska vara giltig krävs det att samtliga dödsboägare har skrivit under blanketten. Vid uppsägningen av dödsboet behöver vi även ett dödsfallsintyg från Skatteverket.

Kan jag bli av med lägenheten tidigare?

Om du vill bli av med din lägenhet tidigare än uppsägningstiden kan du ange det som önskemål, men det finns ingen garanti för att du kan bli av med din lägenhet tidigare.

Jag har en bekant som kan ta över min lägenhet

All uthyrning går via oss och det är inte tillåtet med otillåten andrahandsuthyrning. När du säger upp din lägenhet tar vi in din uppsägning för behandling och publicerar lägenheten på vår hemsida. Om du har någon som är intresserad av att hyra din lägenhet får du be den att registrera sig på Mina sidor på vår hemsida och anmäla intresse för lägenheten när den publicerats.

Ta hand om din lägenhet

Klicka på frågan för att läsa svaret

Hur går det till med en felanmälan?

Om du behöver anmäla ett fel eller en skada i din bostad eller närmiljö (till exempel tvättstuga, trapphus och gårdar) gör du det enklast, på Mina Sidor. Felanmälan via Mina sidor kan du göra dygnet runt. När du gjort din felanmälan skickas en arbetsorder till en av våra fastighetstekniker. Hur lång tid det tar innan felet blir åtgärdat beror på felets omfattning. Akuta fel åtgärdar vi omgående. Övriga fel åtgärdar vi normalt inom 5 arbetsdagar.

Under Mina sidor kan du se vilka felanmälningar du har gjort. En stor fördel med att göra anmälningen via Mina sidor är att du kan följa ärendet och se vad det har för status.
Som hyresgäst är du skyldig att anmäla fel och brister i din bostad så att vi snarast får möjlighet att åtgärda problemet.

Jag har stopp i avloppet. Vad gör jag?

Så här undviker du stopp i avloppet

• Häll inte soda, propplösare eller andra kemikalier i avloppet. Undvik även matfett och frityroljor.
• Använd hårsil i handfat och badkar.
• Använd duschslangen för att spola ur badkarsröret med högt tryck och varmt vatten med jämna mellanrum.
• Släng inte något annat än toalettpapper i toaletten. Ha en sopkorg i badrummet för att undvika att fel saker hamnar i toaletten.
• Använd inte dofthållare i toaletten.

Behöver jag lufta mina element?

För att få ut maximalt med värme ska elementen vara varma upptill och kallare längre ner. Tänk på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler. Ibland behöver elementen luftas, gör en felanmälan via Mina Sidor

Hur byter jag batterier i brandvarnaren?

Vi på Hyreshuset ansvarar för att det finns en brandvarnare i lägenheten. Du som hyresgäst ansvarar för att kontrollera brandvarnaren och vid behov byta batteri (ett pipljud ca 1 ggr/minut indikerar att batteriet är på väg att ta slut).

Innehåller brandvarnaren ett s.k. långtidsbatteri där hela brandvarnaren behöver bytas ut så registrerar du istället en felanmälan hos oss.
I varje bostad ska det finnas minst en brandvarnare. Saknar du som hyresgäst brandvarnare måste du göra en felanmälan. En brandvarnare som regelbundet tas om hand skyddar både dig och dina grannar mot brand.

Vad gör jag om det är kallt i min lägenhet?

Temperaturen i din bostad ska vara 20 grader.

Om det är kallare än så kan det bero på att vädret har slagit om snabbt och att fastighetens värmesystem inte hunnit med att ställa om till att producera mer värme. Det kan också finnas luft i elementen eller ventilen i termostaten på elementet kan ha fastnat i stängt läge.

Är temperaturen lägre än 20 grader så registrerar du en felanmälan på Mina sidor, Våra fastighetstekniker kommer då och kontrollerar.

Var anmäler jag störningar från mina grannar?

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos Hyreshuset.
Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från tv-apparater och småbarn som låter. Men ibland kan det bli för mycket ljud. Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper ska du kontakta Hyreshuset på 0150-78025.

Jag ska ha fest, behöver jag tänka på något?

Ska du ha fest? Vad roligt! Tänk bara på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela gärna dina grannar i förväg och tänk på att både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror.

Störs du av grannens festande rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din granne. Om du fortfarande störs kontaktar du vår störningsjour på telefonnummer 0150-780 25

Vem kontaktar jag om mitt bredband inte fungerar?

Om du har frågor eller om du får problem med din internet- telefoni- och tv-tjänst är det alltid din leverantör du ska kontakta.

Hur vet jag vad som är sovrum 1 eller sovrum 2 på planlösningen?

Sovrummen räknas alltid i vänstervarv från ingången. Se skiss här.

Kan man få sjutillhållarlås installerat?

Vi installerar inte sjutillhållarlås.

Allmänna utrymmen

Klicka på frågan för att läsa svaret

Hur fungerar det med städning av trapphus?

Våra trappuppgångar och entréer städas generellt en gång i veckan. För att städningen ska kunna göras måste alla som bor i trappuppgången se till att det inte finns saker i uppgången som hindrar städningen, till exempel tidningshögar, cyklar, barnvagnar soppåsar etc.

Vem städar i tvättstugan?

Du och dina grannar ansvarar gemensamt för att tvättstugan är ren och att den känns trevlig att använda. Nästa hyresgäst ska inte behöva städa efter dig. När du tvättat klart torka av maskinerna både ut- och invändigt, töm/rengör eventuella filter, tvätta golvet, Ta med dig dina tomma tvätt- och sköljmedelsförpackningar och källsortera på närmsta återvinningsstation.

Städutrustningen som finns i tvättstugan tillhör Hyreshuset och får inte tas därifrån. Var aldrig våldsam mot maskinerna. Följ tvättinstruktionerna, då får du bäst tvättresultat. Tvättmaskinerna får inte användas för grovtvätt, så som till exempel mattor.

Varför städar inte hyresvärden tvättstugan?

Tvättstugan städas av varje hyresgäst efter respektive tvättids slut. Det är upp till varje hyresgäst som tvättar att städa efter sig och lämna tvättstugan i ett respektabelt skick.

När tömmer ni sopsäcken i tvättstugan?

Vi tömmer sopsäcken i tvättstugan med jämna mellanrum. Om den är överfull ber vi dig att anmäla det genom att göra en felanmälan på Mina sidor.

Finns det några regler för min balkong?

Ja, det gör det. Av säkerhetsskäl får ex. blomlådor och annat som kan lossna och skada någon bara sitta på insidan av balkongräcket. Visa hänsyn till grannen under dig när du vattnar dina blommor eller sopar balkonggolvet.

Barnvagnar/barnvagnsrum?

För allas säkerhet är det förbjudet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten. I en del av våra hus finns särskilda barnvagnsrum eller cykelrum där du kan förvara din barnvagn. I annat fall ska barnvagnen förvaras i ditt förråd eller i bostaden.

Min barnvagn som jag brukar ha stå i trapphuset är borttagen, hur kan jag få tag i den?

Det är förbjudet att ställa barnvagnar i trapphusen på grund av framkomligheten vi eventuell brand. Om vi ser att det står en barnvagn i trapphuset lägger vi en lapp i vagnen där vi ber dig att flytta vagnen. Om den inte avlägsnas så flyttar vi vagnen och tar ut en avgift för det.  Kontakta oss via Mina sidor.

Var kan jag få tag i gröna påsar?  

Gröna påsar hittar du i tvättstugan och vi fyller på det löpande. Om det är slut i tvättstugan ber vi dig att kontakta anmäla det på Mina sidor.

Tillbaka
« Tillbaka