Till mina sidor
Tillbaka

Vad Kan Jag Göra För Att Bidra Till En Trevlig Boendemiljö?

TRAPPHUSVÄRD

Vill du vara med och bidra till en trevlig boendemiljö. Ta kontakt med oss för att anmäla ditt intresse för att vara trapphusvärd.

TRAPPHUS

Hjälp till att hålla trapphuset fritt från onödiga föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal.

Ställ därför cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset.

HISS

Anmäl alltid hissfel så snart som möjligt till oss på mina sidor.

CYKLAR OCH BARNVAGNAR

Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus eftersom de står i vägen vid städning och blockerar vid utrymning eller sjuktransporter.

Använd därför anvisat utrymme om sådant finns.

GÅRDEN

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar, och även en bra lekplats för dina barn.

BILFRIA GÅRDAR

På gårdarna är biltrafik inte tillåten. Självklart har ambulans, brandkår, polis och andrautryckningsfordon rätt att köra in på gården.

KLOTTER

Att sanera klotter är dyrt. Om du ser någon som klottrar är vi tacksam om du hör av dig till oss. När klotter upptäcks sanerar vi efter att vi har fotograferat och polisanmält det.

HUSDJUR

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller mycket är störande för grannarna. Katter och hundar ska alltid vara kopplade.

GRILLA

Det är inte tillåtet att ställa en egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Det gäller även skogs- och markytor. Du får heller inte grilla på din balkong eller uteplats eftersom det osar in till grannarna och grillen kan utgöra en brandrisk. Detta gäller alla typer av grillar inklusive elgrillar.

Senast uppdaterad: 16/09/2022

Vi som hjälper dig

Vi finns här för dig.
Telefon: 0150-780 25 |  info@hyreshusetkatrineholm.se

Josefine Widell

2023-11-20T11:37:32+02:00Uthyrare | josefine@hyreshusetkatrineholm.se|

Roble Abdi Hassan

2023-11-20T11:34:43+02:00Fastighetsskötare | roble@hyreshusetkatrineholm.se|

Edjane Nystedt

2023-11-20T11:30:39+02:00Bovärd | edjane@hyreshusetkatrineholm.se|

Till alla medarbetare
Till toppen