Sophantering

I fastighetens sopkärl får enbart hushållssoporna kastas.  Övriga sopor såsom tidningar, glas, metall, glödlampor, batterier mm skall sorteras och kan lämnas på kommunens återvinningsstationer.

Genom att sortera dina sopor väl, kan de tas omhand på ett säkert sätt och det mesta kan återvinnas. Därmed skyddas människor och miljö.

Vi kan också spara energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.