Objektsnummer

Alla våra objekt (bostad, lokal, garage, p-plats) har ett åttasiffrigt lägenhetsnummer i vårt fastighetssystem. Numret är unikt för varje objekt. 

Mina sidor

När du loggar in på "Mina sidor" för första gången blir du ombedd att ange ditt objektsnummer. Notera att ditt åttasiffriga objektsnummer skall anges med bindestreck i mitten, dvs. XXXX-XXXX.

Så hittar du ditt nummer

Ditt objektsummer hittar du på din senaste hyresavi.