Utflyttning

Lägenheten skall vara utflyttad, städad och samtliga nycklar skall lämnas senast kl 12 dagen efter. Du som har bokningscylinder ska även lämna in den. I det fall inte alla nycklar lämnas in kommer vi att debitera kostnad för låsbyte.

Sammanfaller avflyttningsdagen med helgdag, räknas närmast påföljande vardag som avflyttningsdag.

Besiktning

I anslutning till att du flyttar kommer vi att besiktiga bostaden. Det innebär att vi kontrollerar bostadens skick vad gäller inredning och städning. När du lämnar bostaden ska den vara noggrant städad och i vårdat skick. Om det finns skador som du orsakat kommer dessa att faktureras i efterhand. Det kan t.ex vara fettfläckar efter säng, spricka i handfat mm.

Tillhörande utrymmen som balkong, vinds- och källarförråd samt garage ska också vara tömda och städade vid besiktningen.

Tänk på att inte slänga skräp i fastighetens sopkärl för hushållsavfall. Använd istället kommunens kärl för återvinning. 

Du kan spara pengar på att städa rätt
Det är viktigt att städningen är noggrant utförd. Om vi inte godkänner städningen vid besiktningen debiteras du hela kostnaden för den städning som återstår.

Välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor!