Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyreskontrakt kan du använda baksidan av ditt giltiga hyrekontrakt och lämna in det till oss på kontoret. Viktigt att komma ihåg är att i hyreslagen står det att uppsägningstiden är tre kalendermånader förutom vid dödsfall som har en månads uppsägningstid.

Uppsägningen räknas från den sista dagen i den månad du säger upp lägenheten.

Exempel; Du säger upp den 4 mars, uppsägningstiden räknas då från den sista mars till den sista juni.