Cyklar och barnvagnar

Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus eftersom de står i vägen vid städning och blockerar vid utrymning eller sjuktransporter.

Använd därför anvisat utrymme om sådant finns.