Vårt mål på Hyreshuset är att bli Sveriges bästa hyresvärd. Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Vad är bra och vad kan vi förbättra. Vi arbetar idag för att skapa vardagstrygghet och ett hållbart boende för alla våra hyresgäster. I framtiden vill vi bli ännu bättre. 

Under sommaren kommer vi att genomföra en hyresgästundersökning. Den 29 maj 2018 kommer vi att dela ut enkäten mellan kl 17-19.

Genom att fylla i enkäten kan du påverka framtidens boende. Dina svar ligger till grund för hur vi planerar och vad vi prioriterar. Ju fler svar vi får in desto bättre kan vi bli. 

 Du kan svara på våra frågor på två sätt: 

 1. Genom att skicka in din ifyllda enkät i det bifogade portofria svarskuvertet. 

 2. Logga in med ditt enkätnummer på www.svar.aktivbo.se

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor.