Till mina sidor
Uthyrningskrav2023-05-09T13:42:04+02:00

Uthyrningskrav

Vi gör alltid individuella prövningar när vi hyr ut en lägenhet, men den sökande ska uppfylla var och en av följande punkter:

1. Fast och regelbunden inkomst från något av följande:

  • Arbete (tillsvidareanställning)
  • Egen verksamhet
  • Pension (sjuk- eller ålderspension)

Borgensförbindelse samt försörjning från något av följande:

  • CSN-bidrag
  • Aktivitetsstöd
  • Arbetslöshetskassa
  • Försörjningsstöd

2. Kunna uppvisa betryggande långsiktig betalningsförmåga. Din nettoinkomst ska vara högre än tre gånger årshyran. Inkomsten ska kunna styrkas med intyg. Följande punkt tillämpas på din borgensman för det fall att borgensförbindelse finns.

3. Sökande får inte ha någon betalningsanmärkning och/eller skuldsaldo hos kronofogden. Innan vi erbjuder ett hyresavtal gör vi en kreditupplysning.

4. Den som tecknar hyreskontrakt ska ha sitt permanenta boende i lägenheten. Undantag kan medges för mindre lägenheter som ska nyttjas som komplementbostad. Behovet av en komplementbostad ska ha sin grund i arbete, studier eller annat jämförbart förhållande på orten.

5. Antal boende i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och utrustning. Vi utgår från Boverkets norm om maximalt två personer per sovrum.

6. Personen som ingår hyresavtal ska ha fyllt 18 år.

7. Det ska finnas goda referenser från tidigare hyresvärd.

8. Vid inflyttning ska hyresgästen ha gällande hemförsäkring.

9. Vid ingående av avtal ska sökande kunna uppvisa uppsägning av nuvarande hyresavtal eller motsvarande.

Om vi inte kan godkänna dig enligt ovanstående kriterier måste vi tyvärr förmedla lägenheten till en annan intressent. Punkt 7 och 9 gäller ej om detta är ert första egna boende.

iterier måste vi tyvärr förmedla lägenheten till en annan intressent.

Behandling av personuppgifter

När du ansöker om lägenhet, fordonsplats eller lokal, behöver vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om aktuella lägenheter samt göra en helhetsbedömning före tilldelning av hyresobjekt sker. För att kunna genomföra en registrering som sökande hos oss krävs det att du anger ditt personnummer, förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort, e-postadress, mobilnummer, typ av inkomst och bruttoinkomst/år samt om du vill aktivera dig som sökande för lägenhet, lokal eller fordonsplatser. Du behöver även ange ett lösenord, om Hyreshuset ska kontakta dig via epost eller brev, om du har några medsökande, antal personer som ska bo i lägenheten samt din nuvarande boendeform. Du behöver även lämna uppgifter om din nuvarande boendeform. Uppgifter om arbetsgivare/ utbildningsplats samt ev. c/o-adress samt ett extra telefonnummer anses också nödvändiga. Om du angett din nuvarande hyresvärd och/eller arbetsgivare som referens kan vi komma att behandla dina uppgifter om dig som dina referenser lämnar till oss. Uppgifterna som samlas in kan vara hur du har skött ditt boende, hyresinbetalningar och liknande.

Innan ett eventuellt hyresavtal ingås kommer vi att samla in uppgifter om huvudsökandens och medsökandens ekonomiska situation från kreditupplysningsföretag. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har du inte möjlighet att göra en intresseanmälan för att hyra bostad, lokal eller fordonsplats eller skapa ett inlogg till Mina Sidor. De uppgifter du uppgav vid registreringen behandlas för att vi ska kunna skapa ett inlogg till dig på Mina Sidor och för att du ska kunna göra intresseanmälningar. På Mina Sidor håller du koll på din registrering, söker lediga objekt samt att du kan se och svara på de erbjudanden som vi skickar till dig. Den lagliga grunden för vår behandling är att den är nödvändig för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett eventuellt hyresavtal ingås.

De personuppgifter om dig som behandlas är namn, kontaktuppgifter, personnummer, ekonomiska förhållanden, kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enligt med vad som anges i tillämpliga avtal eller information. Hyreshuset behandlar även online-identifikatorer såsom IPadresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

Det huvudsakliga ändamålet med Hyreshusets behandling av personuppgifter är att kunna uppfylla förpliketelser och utöva rättigheter enligt avtal, vidta åtgärder som begärts innan eller efter det att ett avtal har träffas samt uppfylla krav som ställs på Hyreshuset enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vi använder aldrig dina personuppgifter i reklam- eller marknadsföringssyfte med undantag för den situation du själv bett om detta, ex. lägenhetserbjudanden eller nyhetsbrev. Hyreshuset behandlar även personuppgifter för statistik och marknads- och kundanalyser, detta för att ge en helhetsbild av våra kunders engegemang samt för tillvaratagande av rättsliga anspråk. Därutöver behandlas uppgifterna I syfte att samla och analysera information om nuvarande och potentiella hyresgäster och intressenter av både generell och riktad karaktär.

Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till events/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden.

Den rättsliga grunden för behandlingen ovan är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begärna i samband med eller införa ingåendet av sådant avtal eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Därutöver utgörs den rättsliga grunden för behandlingen en intresseavvägning, där Hyreshusets berättigade intressen utgöras av ex. marknadsföring, analys och produktutveckling. I de fall den rättsliga grunden utgörs av samtycke kommer särskild information om detta att ges. I tillämpliga avtal eller information kan ytterligare ändamål och rättsliga grunder anges.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag som Hyreshuset samarbetar med. Dina personuppgifter kan också komma lämnas ut till myndigheter som Hyreshuset har skyldighet att lämna uppgifter till, t.e.x. Försäkringskassan, Skatteverket etc. Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet. Det innebär t.e.x att personuppgifterna sparas så länge som avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och Hyreshuset kan göras gällande. Därutöver kan personuppgifter lagras för statistik, marknads- kundanalyser m.m. under en period om upp till 2 år efter avslutat avtalsförhållande.

Har vi inget avtal och inte har varit i kontakt med varandra för mer än 1 år sedan, kommer vi att gallra dina uppgifter. I de fall det förekommer andra lagringsperioder kommer vi att informera om detta i avtal eller på annat sätt. Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut. Det innebär att vi sparar de uppgifter som krävs för att följa bokföringslagen i 7 år och uppgifter som krävs för att följa offentlighetsprincipen i enlighet med lag och vår gallringspolicy. Om du anser att vi har handlat felaktigt I fråga om dina personuppgifter kan du vänta dig med klagomål till Datainspektionen.

Vi skapar boende som gör skillnad

Vi finns här för dig.
Telefon: 0150-780 25 |  info@hyreshusetkatrineholm.se

Annelie Österberg

2023-11-20T11:38:02+02:00Redovisningsansvarig & HR| annelie@hyreshusetkatrineholm.se|

Fredrik Ydevall

2023-11-20T11:41:00+02:00VD| fredrik@hyreshusetkatrineholm.se|

Ulf Fredriksson

2023-11-20T11:33:31+02:00Trädgårdsmästare | ulf@hyreshusetkatrineholm.se|

Till alla medarbetare
Till toppen