Socialt engagemang

Vi skapar boende som gör skillnad

Miniatyrbild

HYRESHUSET

Vår vision är att skapa boende som gör skillnad. Skillnad för våra hyresgäster, för våra medarbetare, för organisationen och för Katrineholm och vår hembygd. Vår sponsringspolicy består av tre delar;

1. Aktivera barn och ungdomar

2. Berika det lokala idrotts- och kulturlivet samt

3. Ökad integration och jämställdhet

I dagsläget sponsrar vi ett 20-tal föreningar och aktiviteter, alla med bas eller tydlig koppling till Katrineholm. Därutöver jobbar vi även aktivt med att skapa bättre förutsättningar för att tillsammans med andra intressenter i Katrineholm öka mångfalden, förbättra integration och skapa underlag för ökad jämställdhet. Här beskrivs tre av dessa initiativ

Miniatyrbild

HUSKURAGE 

I april 2017 antog vi policyn Huskurage. Policyn sitter uppe i alla våra trapphus och är en metod för att minska våld i nära relationer. I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200.000 barn i Sverige i hem med våld. Huskurage ger boenden verktyg för hur de kan agera vid våld i nära relationer och göra skillnad.  Den enkla stegen för att hjälpa en utsatt granne och göra skillnad är:

  • ring på dörren och fråga hur det står till
  • vid behov, ta hjälp av ytterligare en granne eller hyresvärden
  • ring polisen (vid akuta situationer kontaktas alltid polisen först)

Miniatyrbild

LIKA OLIKA METODEN

Lika Olika är ett utbildningsföretag som arbetar med företag, skolor, kommuner och föreningar för ökad tolerans och hälsa. Genom konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till respektive målgrupp stärker vi potential och förmåga både i arbetslivet och på fritiden. I Katrineholm kommer vi från och med 2019 och under tre år framåt att jobba med två högstadieskolor i Katrineholm för att skapa skillnad och öka toleransen.

Miniatyrbild

MIRANDA KVINNO- OCH TJEJJOUR

Miranda arbetar med kvinnor som är eller varit utsatta för våld samt deras eventuella barn. Vi erbjuder stöd och i akuta lägen skydd i vårt boende på hemlig adress. Våld mot kvinnor och tjejer sker oftast i det tysta och i hemmiljö. Genom att synliggöra kvinno- och tjejjourens arbete vill vi skapa möjligheter för förändringar och minska våldet. Tillsammans gör vi skillnad.

« Tillbaka