Till mina sidor
Regler och policys2023-05-09T08:14:22+02:00

Regler och policys

Lägenhetsvård

När du hyr en lägenhet är det vissa saker som du alltid ansvarar för själv, medan vi som hyresvärd hjälper dig med lite större reparationer och underhåll av lägenheten.

Vi reparerar saker som tillhör lägenheten och de allmänna utrymmena. Saker som toalettsits, ugnsplåtar och lampkupor till kök och badrum byter vi endast när vi bedömer att det finns behov. Om ett element, vattenkran eller toalettstol läcker eller droppar ska du kontakta oss omgående eftersom det finns risk för omfattande vattenskada. Varje år hanterar vi många felanmälningar. För att kunna åtgärda dessa gör vi dagligen prioriteringar på vad som måste åtgärdas omgående och vad som kan hanteras kommande veckor. En del av arbetena måste vi beställa av en entreprenör. I samband med helgdagar har vi en betydligt lägre bemanning, vilket gör att vi endast kan åtgärda akuta fel i lägenheter och lokaler. Akuta fel är fel som uppstår där människa, egendom eller fastighet riskerar att skadas.

Du som bor hos oss har ett ansvar för att vårda din lägenhet. Vissa saker ansvarar du alltid själv för. Det gäller bland annat glödlampor, lysrör, glimtändare, diskpropp, skärbräda, pappershållare i köket, sopkorg, diskställ, batterier och liknande. Även enklare reparationer gör du själv. Som att skruva fast en lös skruv, smörja/justera ett gångjärn eller handtag, slå in en spik som släppt i en karm/list eller liknande. Om vattnet rinner långsamt i handfat, diskbänk eller golvbrunn ska du själv först försöka få bort det som täpper till avloppet.

Om du får stopp i avloppet kan du först försöka med att lossa avfallet som sitter i vägen. Om du inte får bort det bör du kontakta oss, då stopp i avloppet kan leda till översvämning och fuktskador.

Om du försöker lossa det själv ska du inte använda kemiska medel som till exempel propplösare eller kaustiksoda. Kaustiksoda är mycket skadligt för miljön och innebär dessutom en hälsorisk. Om kaustiksoda ligger kvar i vattenlåset riskerar den som ska rensa rören att få det på händerna eller i ögonen, vilket kan ge svåra skador. Sodan förstör även avloppsrören genom att bilda en hinna i rören som gör att de blir ännu trängre

Genom att regelbundet peta bort hårrester och annat från bottenventilen i badkar, handfat och diskho kan du undvika att det blir stopp och dålig lukt. I badrummet finns en golvbrunn som du ska rengöra regelbundet för att undvika stopp och dålig lukt.

Kasta aldrig bindor, blöjor, tops, bomull eller likande i toaletten. Förutom att det är miljöovänligt, kan de svälla upp och orsaka stopp i avloppet. Undvik även att kasta kattsand i toaletten. Sanden slipar bort glasyren och kan förorsaka stopp. Kasta inte cigarettfimpar eller ämnen/vätskor som är miljöfarliga som våra reningsverk inte kan ta hand om.

Regler för gemensamma utrymmen

Hjälp till att hålla trapphuset fritt från onödiga föremål. Om trapphuset blockeras försvårar det för brandkår, ambulanspersonal och städpersonal. Ställ därför cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset.

Det är viktigt för alla att hissen fungerar som den ska. Anmäl alltid hissfel så snart som möjligt till oss.

Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus eftersom de står i vägen vid städning och blockerar vid utrymning eller sjuktransporter. Använd därför anvisat utrymme om sådant finns.

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar, och även en bra lekplats för dina barn.

På gårdarna är biltrafik inte tillåten. Självklart har ambulans, brandkår, polis och andrautryckningsfordon rätt att köra in på gården.

Att sanera klotter är dyrt och kostnaden drabbar i förlängningen tyvärr dig som bor hos oss. Om du ser någon som klottrar är vi tacksam om du hör av dig till oss. När klotter upptäcks sanerar vi efter att vi har fotograferat och polisanmält det.

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller mycket är störande för grannarna. Katter och hundar ska alltid vara kopplade.

Det är inte tillåtet att ställa en egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Det gäller även skogs- och markytor. Du får heller inte grilla på din balkong eller uteplats eftersom det osar in till grannarna och grillen kan utgöra en brandrisk.

Hyrespolicy – Hyreskrav

Vi gör alltid individuella prövningar när vi hyr ut en lägenhet, men den sökande ska uppfylla var och en av följande punkter:

1. Fast och regelbunden inkomst från något av följande:

 • Arbete (tillsvidareanställning)
 • Egen verksamhet
 • Pension (sjuk- eller ålderspension)

Borgensförbindelse samt försörjning från något av följande:

 • CSN-bidrag
 • Aktivitetsstöd
 • Arbetslöshetskassa
 • Försörjningsstöd

2. Kunna uppvisa betryggande långsiktig betalningsförmåga. Din nettoinkomst ska vara högre än tre gånger årshyran. Inkomsten ska kunna styrkas med intyg. Följande punkt tillämpas på din borgensman för det fall att borgensförbindelse finns.

3. Sökande får inte ha någon betalningsanmärkning och/eller skuldsaldo hos kronofogden. Innan vi erbjuder ett hyresavtal gör vi en kreditupplysning.

4. Den som tecknar hyreskontrakt ska ha sitt permanenta boende i lägenheten. Undantag kan medges för mindre lägenheter som ska nyttjas som komplementbostad. Behovet av en komplementbostad ska ha sin grund i arbete, studier eller annat jämförbart förhållande på orten.

5. Antal boende i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och utrustning. Vi utgår från Boverkets norm om maximalt två personer per sovrum.

6. Personen som ingår hyresavtal ska ha fyllt 18 år.

7. Det ska finnas goda referenser från tidigare hyresvärd.

8. Vid inflyttning ska hyresgästen ha gällande hemförsäkring.

9. Vid ingående av avtal ska sökande kunna uppvisa uppsägning av nuvarande hyresavtal eller motsvarande.

Om vi inte kan godkänna dig enligt ovanstående kriterier måste vi tyvärr förmedla lägenheten till en annan intressent. Punkt 7 och 9 gäller ej om detta är ert första egna boende.

Tvättstugeregler

TVÄTTSTUGA – ETT RENT NÖJE
Tvättstugan är en viktig plats i huset. För trivseln i tvättstugan är det viktigt att du städar efter dig när du är klar med ditt tvättpass. I tvättstugan finns städutrustning att låna.

 • Torka av golv, maskiner, tvättmedelsfack och bänkar när du är klar
 • Ta bort ludd i luddfiltret i torktumlaren och torkrum.
 • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning
 • Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskiner inte fungerar är att en bh-bygel har lossnat och fastnat i tvättmaskinen
 • Stäng fönster och slå av strömbrytare på maskinerna.
 • Se till att dörren går i lås.
 • Ta med dig tvättstugecylindern hem till lägenheten om du inte bokar ett nytt pass direkt.
 • Meddela oss på Hyreshuset om det är något som inte fungerar.

Något som är självklart är att respektera de tider som är bokade av andra, använd inte tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna.
TVÄTTSTUGEREGLER
Många är allergiska och därför är det inte tillåtet att röka i tvättstugan. Husdjur får inte följa med in i tvättstugan. Barn får inte vistas i tvättstugan utan en vuxens sällskap.

ÖPPETTIDER
Måndag – Söndag 07:00 – 21:00, fördelat på 3 st. tvättpass. Övrig tid är tvättstugan strömlös och det går således inte att tvätta.

TIDSBOKNING
Boka önskad tid med din tvättstugecylinder på tavlan i gången utanför tvättstugan. Avboka din tid vid förhinder. Man får inte tvätta då andra bokat tid. Kom ihåg att ta bort din tvättstugecylinder så att andra hyresgäster kan tvätta. Tvättmaskinerna Stoppa inte i för mycket tvätt – risken finns att tvätten inte blir ren och att maskinerna tar skada. Överdosera inte sköljmedel eller tvättmedel. Tänk på naturen och använd miljömärkta tvätt- och sköljmedel. Tvätta bygel-BH i tvättpåse, töm fickor från småsaker. OBS! Det är absolut förbjudet att bleka och färga textilier i maskinerna. Torkskåp & Torkrum För mycket tvätt = lång torktid Torktumlare För hög värme och lång torktid sliter på och krymper tvätten. Gör rent ludd/dammfiltret efter varje gång du använt torktumlaren. Felanmälan Kontakta oss om det är fel på något i tvättstugan. Telefon:0150-780 25 (val 1).

Trivselregler Störningar

EN TRYGGHET MED ATT BO I HYRESHUS ÄR ATT MAN HAR MÄNNISKOR OMKRING SIG. DET HÖRS LJUD FRÅN ANDRA, DET RÖR SIG I OMRÅDET, DET ÄR LIV OCH RÖRELSE.

Alla människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor medan andra gillar morgonen bäst. För att det ska vara trivsamt för alla olika människotyper krävs det att man tar hänsyn till varandra. Både i den egna lägenheten och i övriga utrymmen i fastigheten. Du ska givetvis kunna röra dig normalt i lägenheten utan att vara rädd för att störa grannen. Sena kvällar, nätter eller tidiga morgnar ska man undvika störande aktiviteter, som borrning, spikning eller musik på hög ljudvolym. Det är viktigt att du visar hänsyn dygnet runt, eftersom det finns de som arbetar nattetid och då sover på dagtid. Om du blir störd så är det bäst att först ta kontakt med grannen direkt. Om störningarna fortsätter eller du känner obehag att kontakta den störande grannen så kontaktar du oss på Hyreshuset.

Några exempel kan vara

 • Musik på mycket hög volym.
 • En hund som skäller högt och länge.
 • Någon som ofta duschar eller tappar upp vatten mitt i natten.
 • Någon som borrar, spikar eller bankar sent på kvällen.
 • Någon som användet tvättmaskinen nattetid.

INFORMERA DINA GRANNAR Vi rekommenderar att du förvarnar dina grannar om du ska ha fest eller om du kanske ska sätta upp tavlor sent någon kväll. Om det hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet är det bra om ni diskuterar er fram till en lösning som passar alla. Dina gäster – ditt ansvar Tänk på att du även ansvarar för om dina gäster stör. Både i lägenheten, i trapphuset, ute på gården osv. Störningsjouren – om inget annat hjälper Om störningen är kraftig och inträffar efter kontorstid så kan du ringa jouren på 0150-780 25 och välj jourärenden. Beskriv vad som händer och vem som stör dig, ditt namn, adress och telefonnummer. När vi får in anmälningar noterar vi vad som orsakat störningen och när den inträffade. Anmälningarna samlas sedan hos oss och därefter kan vi agera. Vi lämnar aldrig ut namn eller adress på den som anmält en störning. Vid konstaterad störning debiteras den störande hyresgästen vad utryckningen kostar.

Regler kring rökning

Från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.
De nya reglerna innebär att rökförbud gäller vid:

Lekplatser där andra än enbart de boende i fastigheten har tillträde.

Gemensamma entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

De nya reglerna syftar till att skapa fler rökfria miljöer där människor vistas och rökförbudet omfattar all rökning, även e-cigaretter. Som hyresvärd ber vi er vänligen att respektera de nya reglerna. Rökning är inte tillåtet i allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstuga, källargångar etc. Kostnader för sanering av rökskadad/rökpåverkad lägenhet debiteras hyresgäst vid avflyttning. Vid rökning på balkong/altan skall hänsyn tas till grannar. Fimpar kastas självklart inte på backen.

Vi skapar boende som gör skillnad

Vi finns här för dig.
Telefon: 0150-780 25 |  info@hyreshusetkatrineholm.se

Edjane Nystedt

2023-11-20T11:30:39+02:00Bovärd | edjane@hyreshusetkatrineholm.se|

Emma Cosmo

2023-11-20T11:41:56+02:00Marknadschef & Juridikansvarig| emma@hyreshusetkatrineholm.se|

Fredrik Ydevall

2023-11-20T11:41:00+02:00VD| fredrik@hyreshusetkatrineholm.se|

Till alla medarbetare
Till toppen