KVARTERET GRÖNSKAN

KVARTERET GRÖNSKAN

I kvarteret Grönskan ingår adresserna Kungsgatan 16 & 18 samt Tegnérvägen 1,3,4 & 6.

Hösten 2020 inleddes första etappen av renoveringen och omfattade Tegnérvägen 1. Fastigheten har fått nytt tak, fönster, balkonger och fasad.

Under 2022 var det dags att påbörja renovering av Tegnérvägen 4. Ny fasad, nya balkonger, entréport och fönster har satts in.

Hösten 2023 började vi en uppfräschning av innergården bakom Tegnérvägen 1-3. Nya sälskapsytor, nya träd och buskar, nya parkeringsytor på gräsarmering för att bättre ta hand om Regnvatten. Slutföring av detta sker under våren 2024.

Våren 2024 kommer även kommunen ordna med ”en levande gata” mellan Tegnérvägen 1-3 och 4-6. Håll utkik på detta. Vi har bara sett handskisser på detta men det ser mycket lovande ut.

Forts följer…