KVARTERET GRÖNSKAN

KVARTERET GRÖNSKAN

I kvarteret Grönskan ingår adresserna Kungsgatan 16 & 18 samt Tegnérvägen 1,3,4 & 6.

Hösten 2020 inleddes första etappen av renoveringen och omfattade Tegnérvägen 1. Fastigheten har fått nytt tak, fönster, balkonger och fasad.

Under 2022 var det dags att påbörja renovering av Tegnérvägen 4. Ny fasad, nya balkonger, entréport och fönster har satts in.