Till mina sidor
Tillbaka

Hur Lång Är Uppsägningstiden?

Alla hyreskontrakt har tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi fått din uppsägning. Om vi till exempel får din uppsägning den 10 maj räknas uppsägningstiden från den 1 juni och hyreskontraktet upphör då att gälla den 31 augusti.
Eventuella sidoavtal sägas upp fr.o.m. samma datum lägenhetsavtalet men följer respektive sidoavtals uppsägningstid.
Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid. Då måste dock uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit. Annars gäller de vanliga tre månaderna.
För att uppsägningen av dödsboet ska vara giltig krävs det att samtliga dödsboägare har skrivit under blanketten. Vid uppsägningen av dödsboet behöver vi även ett dödsfallsintyg från Skatteverket.

Senast uppdaterad: 16/09/2022

Vi som hjälper dig

Vi finns här för dig.
Telefon: 0150-780 25 |  info@hyreshusetkatrineholm.se

Ang Iam-Ram

2022-07-14T08:27:23+02:00Bovärd | ang@hyreshusetkatrineholm.se|

Elin Hast

2022-08-12T13:37:59+02:00Hållbarhetschef| elin@hyreshusetkatrineholm.se|

Anton Javelius

2022-06-28T15:07:33+02:00Fastighetsskötare | anton@hyreshusetkatrineholm.se|

Till alla medarbetare
Till toppen